Støj

Kære Grundejerforening


Vi (og andre grundejerforeninger i Nord) har i dag været til møde med kommunen for at høre om status på de nye forsøg med støjafskærmning på det øverste stykke af Vejlegårdsvej. Via sådanne møder, forsøger kommunen at holde kontakt til borgerne.

Center for Teknik fortalte om testprojektet med en ny type støjafskærmning som Vallensbæk deltager i. Se mere om firmaet på www.nag1.dk

Projektet er godt på vej og planen er, at afskærmningen kommer op før sommerferien. Der skal påregnes noget støj ved etableringen. Og der vil komme et spørgeskema til de nærmeste naboer, for at evaluere hvor godt støjværnet virker.

Der var en god stemning med masser af spørgsmål til kommunen, hvad ”de gør” for at få dæmpet støjen i vores område, og selvfølgelig også om støj fra motorvejen og Ringstedbanen.

Som I ofte læser i Lokalavisen, så er kommunen meget engageret i at forbedre støjforholdene. De kommer i gang med indsnævring af Vallensbækvej i år og søger med det nye projekt, at dæmpe lyden fra Vejlegårdsvej.

Det blev også pointeret, at det er ved borgernes hjælp, at vi får artikler i avisen og dermed landspolitikerne i tale.

Regionen har udsendt et spørgeskema til nogle borgere, for bl.a. at høre om deres sundhed. De udvalgte borgere har her en mulighed for at svare, hvis de oplever problemer med trafikstøj.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Pilehavegård